ÅRSSKRIFT 2011 – Ulovleg boikott av gardbrukarane i Øvrebø