ÅRSSKRIFT 2011 – Gamle redskaper i Øvrebø

ÅRSSKRIFT 2011 – Gamle redskaper i Øvrebø

Historielaget har i lengre tid kjent til at brødrene Aksel og Johan Ågedal på Fjellestad var eiere av en helt spesiell vedkløyve som de hadde konstruert. På et stort hjul av tre hadde de montert ei stor øks. Når det store hjulet dreide rundt og øksa kom ned mot punktet der trekubben var plassert, delte den med stor kraft kubben til vedskier.

Odd Reidar Loland, Per Slettedal, Odd Erling Aurebekk, Olav Upsahl og Helge Skuland besøkte Johan på Fjellestad og ble tilbudt vedkløyva til historielagets samlinger. Johan var opptatt av at kløyva ble tatt vare på og mente derfor at historielaget var den rette til å gjøre det. Opprinnelig konstruert Johan hele kløyva etter at han fikk tak i en kraftig sagspindel. Rundt denne laget han det store hjulet og skrudde det hele sammen med kraftige skruer. Han fikk en som hadde bandsag til å skjære hjulet rundt og fikk en smed til å lage øksa som ble montert på hjulet. Rundt det store hjule brukte han så en solid remskive som ble montert sammen med en elektrisk motor som drev det hele rundt. Det viste seg at klæyva var effektiv og de kløyvde mange mål ved med den. Det var imidlertid et problem dersom de ikke hadde tilgang på elektrisitet, men også dette løste de på en finurlig måte. Ei kraftig motorsag ble bygd om slik at den kunne drive det store og tunge hjulet rundt, og dermed var de helt uavhengige av hvor de benyttet kløyva.

Lars