ÅRSSKRIFT 2014 – Helge Hageland: Mine første minner og år