ÅRSSKRIFT 2015 – Øvrebø sagbruk

ÅRSSKRIFT 2015 – Øvrebø sagbruk

Øvrebø sagbruk på Homme i Øvrebø vart starta i 1953 og er i dagei av dei beste verksemder i bygda. Det er 12 mann i arbeid på sagbruket nå om dagane. Sagbruket er i dag eit fullt ut moderne i sitt slag, og utviding med omsyn til lagerplass er alt på tapetet. Sagbruket er for det meste basert på byggematerial, og marknaden er vid. Ein lynprat med eigaren, (Martin Rokoengen), resulterte i fylgjande i korte trekk: – – Planar om utviding av kapasiteten? – Vanskeleg. – Kvifor det? – Kvoten – skogeigarlaget.

Martin Rokoengen overtak sagbruket etter sin svigerfar, Edvard Wehus. Han hadde sagbruk ved innkjøring til Mushomvegen. Det er ingen rester etter det. Sammen med Olav Øvrebø fikk Martin Rokoengen tilbud om tomt i militærleiren på Homme, og bygde opp og startet altså i 1953. Mange unggutter har hatt sin første arbeidsplass på saga. Noen av de som var tilsatt der var Oskar Histøl, Salve Espetveit, Olav Berås, Einar Hovland, Tormod og Hans Berge, Tordis Fjermeros m. fl. Oskar Homme hadde ofte jobben med å file sagbladene etter arbeidsdagens slutt. Etter at Olav Øvrebø gikk ut av driften gikk Martin Rokoengen inn i et samarbeid med Rolf Lie, som senere overtok bruket til det ble avsluttet på 1960-tallet ??

Lars