ÅRSSKRIFT 2015 – Styret i Øvrebø Historielag 2015

ÅRSSKRIFT 2015 – Styret i Øvrebø Historielag 2015

Styret i Øvrebø Historielag 2015:

Leder: Odd Erling Aurebekk, nestleder: Eva Rølland, Sekretær: Judith Cathrine (Kine) Horrisland, styremedlem: Arnhild Bårdsen, styremedlem: Grete Marie Ilebekk, styremedlem: Arne Faremo, styremedlem: Kjell N. Koland, varamedlem: Ole T. Almedal, kasserer og medlemsansvarlig: Lars Asbjørn Ilebekk, kontakt til styret i Prestegården: Grete Marie Ilebekk, ansvarlig for årsskriftet: Lars A. Ilebekk, ansvarlig for hjemmeside på internett/facebook: Lars A. Ilebekk/Kine Horrisland, innsamling og opptak av film, video, bilder: Olav Upsahl og Helge Skuland, kontakt for fjøset i prestegården: Ole Trygve Almedal, Odd Erling Aurebekk, revisor: Torgeir Ilebekk

Leder i Årsskriftet 2015:

Det er utrolig, men også svært virkelig, at Øvrebø Historielag i 2015 gir ut sitt 20. årsskriv. Fra den spede begynnelse i 1996 og fram til i dag har vi forsøkt å samle historier som er fortalt av noen av dere og av andre som har skrevet noe om Øvrebø lengre tilbake i tid. Det har blitt et årsskrift som kanskje eulikt andre slike skriv, men etter hvert har det blitt en slags mal som en har forsøkt å følge. Undertegnede var i sin tid dumdristig nok til å si at jeg skulle holde på som redaktør/ansvarlig for utgivelsen til vi har gitt ut 20 skriv, og nå er vi kommet så langt. Og heldigvis har vi fått et nytt medlem i styret: Judith Cathrine Horrisland, som har sagt seg villig til å overta ansvaret for de neste utgivelsene. Det er viktig med nye tanker om hvordan ting skal gjøres, og årsskrivet vårt trenger absolutt vitalisering og kanskje endrede former for hvordan det skal se ut, og til det ror jeg Kine er den rette! Men hun trenger hjelp av oss alle til å finne nytt stoff, så vi har fortsatt en oppgave alle sammen!!! Øvrebø Historielag viser ansikt også på andre måter enn gjennom årsskriv, turer og medlemsmøter. Hjemmesiden på internett: ovrebohistorielag.no, er besøkt av mange tusen (!!) hvert år, og den nystartede Facebook-siden forteller også mye om det vi holder på med. Dette er til utrolig stor inspirasjon, for det viser at vi også treffer de nye generasjonene som er storforbrukere av slike tjenester. Forhåpentlig liker du årets skriv. Takk til dere som har bidratt. Lars A. Ilebekk

Lars