Slektsgransking

Slektsgransking

Norske kilder:

Våre røtter, håndbok i slektsgranskning Våre røtter
Skipsoversikter og passasjerlister i forbindelse med emigrasjonen fra Norge til USA 1825-1925 Norway heritage
John Føllesdal: Portal for internettstoff i tilknytning til emigrasjonen fra Norge til USA. Ancestors from Norway
Riksarkivet og statsarkivene Klikk her
Nasjonalbiblioteket og Norsk Utvandrermuseums felles nettsted om norsk utvandring til Amerika og norsk-amerikansk historie 1825-2000. Gode pekersamlinger. Det løfterike landet
Utvandrersenteret i Stavanger driver ulike aktiviteter i tilknytning til emigranter og norsk emigrasjonshistorie.  Det norske utvandrersenter
Norges viktigste nettsted for digitale arkivkilder. Folketellinger, emigranter og kirkebøker utgjør sentrale deler av det søkbare materialet, som ellers omfatter en lang rekke forskjellige kildetyper. Inkluderer også Digitalpensjonatet med kilder som er utlagt av andre organisasjoner og privatpersoner.   Digitalarkivet
DIS Norges nettsted. Sentralt og omfattende nettsted for norsk slektsgransking.  DIS – Norge
Prosjekt for dataregistrering av universitetenes kildesamlinger og annet materiale. Omfatter bl.a. Matrikkelutkastet 1950; Bustadnavnregisteret ved Seksjon for navnegransking, Universitetet i Oslo; Navnearkivet ved Universitetet i Tromsø; Diplomatarium NorvegicumRyghs Norske Gaardnavne; avskrifter av tingbøker  Dokumentasjonsprosjektet
Det norske kulturnettet  Klikk her
Hovedorganisasjon for historielagene i Norge
Landslaget for lokalhistorie
Arnfinn Kielland: Pekere til en del sentrale norske og utenlandske nettsteder  Lokalhistorisk ressursside
Riksarkivets oversikt over mikrofilmet materiale. Mulighet til elektronisk bestilling av rullfilm og mikrokort  Mikrofilm av norske arkivkilder
Søkbare databaser over norsk litteratur/litteratur om Norge og bestanden i norske bibliotek. Inndelt etter bibliografisk type og fag/emne/form  Nasjonalbibliotekets databaser
NLI har som oppgave å fremme lokal- og regionalhistorisk virksomhet i Norge. Instituttet gir råd og veiledning på alle trinn av arbeidet med by- og bygdebøker og andre lokalhistoriske skrifter, og gjennomgår dessuten manuskripter til slike arbeider.
NLI publiserer også kilder og håndbøker, litteratur- og kildeoversikter, spørrelister og andre hjelpemidler for lokalhistorikere 
Norsk lokalhistorisk institutt
Sentralt nettsted for norsk slektsgransking
Norsk slektshistorisk forening
Norsk Utvandrermuseum på Hamar har diverse samlinger vedr. norsk emigrasjonshistorie, bl.a. amerikabrev, fotos og emigrantoversikter (ikke online).  Norsk utvandrermuseum
Viktig nettsted med bl.a. søkbare folketellinger og kirkebøker, matrikkelen 1886 samt registre til skifteprotokoller  Registreringssentral for historiske data (RHD)
Nettsted med nyheter og diverse fagstoff for slektsgranskere  SlektNorge 
Diverse kilder:   
Kontinuerlig oppdatert og rangert oversikt over noen av de mest besøkte nettstedene for slektsgranskere, med opplysning om hva de inneholder. Worldwide Genealogy Top 100 
Oversikter over slektsstoff, gruppert etter land og delstater  WorldGenWeb Projekt 
Prosjekt der frivillige lager oversikter over slektsstoff og registrerer kilder fra offentlige arkiv, bl.a. folketellinger. Materialet legges ut på nettet etter hvert som det ferdigstilles. Inkluderer flere underprosjekt, aktuelt for norske slektsgranskere er bl.a. transkribering av folketellinger http://www.rootsweb.com/~usgenweb/census/
og registrering av gravsteninnskrifter http://www.rootsweb.com/~cemetery/ 
USGenWeb Projekt
Bl.a. Søking i slektsnavn hentet fra nettsteder  SurnameWeb
Søkemotor for slektsnavn indeksert på diverse innmeldte nettsteder, inkludert USGenWeb, WorldGenWeb og GenConnect boards  Surname Helper
’Lærebok’ for slektsgransking i USA. Bl.a. beskrivelse av kildene  Searching your Family Tree
Særdeles omfattende nettsted med mange tilbud og pekere. Bl.a. slektsdatabasen WorldConnect Project hvor vi kan søke i slektstavler; Roots Surname List og Roots Location List der vi kan komme i kontakt med andre slektsgranskere som arbeider med bestemte slekter og/eller lokalområder. GenSeeker søker personnavn på en halv million websider utenfor Rootsweb. Videre Social Security Death Index (med 60-70 millioner avdøde personer), Immigrant Ships Transcribers Guild (pasasjerlister fra immigrantskip, delvis med kommentarer fra slektsgranskere), samt folketellingsmateriale og andre registre fra enkelte delstater i USA under USGenWeb Project, og tilsvarende for Canada under CanadaGenWeb ProjectGenConnect er oppslagstavler for spørsmål og meldinger, bl.a. med egne ’boards’ for de enkelte fylker i Norge. Roots-L og Norway-L er postlister som også har søkbare arkiver.  RootsWeb
Nyttig og instruktiv innføring i diverse emner i tilknytning til slektsgransking og internett  Online genealogy Classes
GenConnects (Rootsweb) query boards vedrørende Norge, inndelt etter fylker  Norway Visitor Center
Det amerikanske Riksarkivet. Bl.a register over mikrofilm
National Archives and Records Administration (NARA)
Søkemotor for navn på Internett. Viser pekeren samt en liten tekstbit for å belyse det aktuelle nettstedet nærmere  Internett Family Finder 
Bl.a. Ancestral Archive; en Gedcom-database med flere millioner personer. Bare betalende medlemmer kan få ut fullstendige slektstavler og opplysning om hvilke slektsgranskere som har registrert dem. Ved å legge inn egne slektstavler får man gratis tilgang til basen en måned. Ellers kan vi søke fritt i basen, men bare få ut enkeltnavn samt foreldre eller ektefelle.  Kindred Konnections
Søkemotor for navn på Internett  I found it!

Våre røtter, håndbok i slektsgranskning