ÅRSSKRIFT 2014 – Kjell Skarpengland: Zeppeliner over Øvrebø