ÅRSSKRIFT 2014: Ny skibakke i Øvrebø

ÅRSSKRIFT 2014: Ny skibakke i Øvrebø

Et tilbake blikk på hva som sto i Agder Tidende3 på første side 21. november 1934:

Ny skibakke i Øvrebø. Ferdig i disse dager – hopp på 35 meter. I Øvrebø tok idrottslsaget for eit par maanader sidan upp arbeidet for aa faa i stand ein skibakke.Det var ikkje langt fraa tanke til handling og no er bakken som ligg paa garden Homme i ei helling mot nordaust, snart ferdig. I bakken vil ein no kunne gjere hopp paa 35 meter. Det som no stend att er eit fartsoppbygg og sjølve stillaset, men dei reknar ikkje med at dette arbeidet vil taka lang tid. Planeringsarbeidet som er ferdig hev kravt umlag 100 dagsverk. I alt reknar ei med at bakken kjem paa umlag 6 – 700 krunor. Noko av desse pengane er samla inn privatr og noko reknar ein med aa faa fraa Skiforbundet. Det er og gjeve dagverkstilskot til arbeidet. Bakken hev Idrottslaget fengje paa særs rimelege vilkor meddi det berre skal betalast 5 krunor aaret i grunnleiga.

(Hommebakken ble utvidet og ombygd flere ganger senere, og bakkerekorden ble trolig satt av Oskar Møllen fra Torridal med hopp på mellom 40 og 50 meter. Det største problemet med bakken var imidlertid at det ofte kom plutselige, sterke kastevinder som gjorde den vanskelig og farlig å hoppe i, og dens dager var talte da bakkene på Sandrep ble bygd).

(Det går an å se restene av bakken fremdeles (2022), men stillaset har for lengst råtnet ned).

Lars