Årsskrift 2010 – Minner fra en barndom i Øvrebø – del 6