ÅRSSKRIFT 2011: Minner fra en barndom i Øvrebø – del 7