ÅRSSKRIFT 2009 – Fædrelandsvennen 30. april 1949

ÅRSSKRIFT 2009 – Fædrelandsvennen 30. april 1949

«Øvrebø guttene  blir ettertraktede ektemenn»

Dette var overskriften på en artikkel i Fædrelandsvennen og fortalte at elevene i framhaldsskolen fikk undervisning i husstell. De kunne referere til hvordan dette kom i gang, og som i så mange saker var det Bondekvinnelaget som fikk snøballen til å rulle:

Til Øvrebø skulestyre,                                                                     Hr. for.m. Olav Upsahl                                                                  Øvrebø                                                                                                                                                                                                               Øvrebø Bondekvinnelag gjorde vedtak i møte 15/12-46  om å søkja skulestyret om å løyva pengar til matstellkurs som vert å halda i samband med framhaldskulen. Tanken er:    Dersom det let seg gjera å få timane innlagt i skuletida, eller at det veert eit samla kurs etterpå. Ein treng pengar til delvis innkjøp av materialer for undervisninga og til løn for lærarinna. Me skal gjere merksam på at frk. Gunda Mæsel har lovt å halde kurset. Ein vil be formannen i skulestyret gjere sitt beste for løysing av dette, og ein må tru at når det gjeld løn til lærarinna, så må det verta hjelp å få frå fylket, endå om det ikkje er uppført noko på budgettet til fylket for skuleåret 1946/47 for Øvrebø. Vidare vil me be skulestyret under førehaving av budgett for skuleåret 1946/47 ha føre spursmålet om å føra upp pengar til framhaldskule med minst 6 vikers undervisning i matstell og handarbeid for gjenter og tilsvarande praktisk oplæring for gutar. Me kjenner til at det ikkje er greit med rom, men me trur det let seg gjere å løyse det spursmålet, og me meiner det har mykje å segja for Øvrebø om at ein alt no fikk gjort tanken permanent, om ein ikkje kan få den fulle nytte før ein får tidhøvelege hus og hjelpemateriell for undervisninga.                                                                                                                Nordhagen 4/1-47                                                                       for styret i Øvrebø bondekvinnelag                                      Lovise Håverstad

Bondekvinnelaget m ha fått positiv respons på dette, for en måned senere har de skrevet en ny søknad:

Til Øvrebø skulestyre Hr. OlavUpsahl                                                                                                                       

Bondekvinnelaget søkjer um å få framhaldskulen 3 viker lenger, slik at elevane kan få undervisning i matstell. Laget har tidlegare søkt skulestyret um dette og nevnt bl.a. at me hev fenge Gunda Mæsel som lærarinne til å undervise i matstell. Eit overslag over det mest turvande arbeidsredskaper kjem på manda.

Nordhagen 7/2-1947 for styret i bondekvinnelaget Lovise Håverstad

Skolestyret er tent på ideen, for 4 dager senere blir det sendt søknad til skoledirektøren:

  Til skuledirektøren i Agder

Øvrebø skulestyre vil med dette søkje om å få godkjent vedtak i skulestyremøte 8/2 – sak 3. Søknaden frå Bondekvinnelaget om å lengja framhaldskulen med eit 3 vekers matstellkurs.                                    Framhaldskulen har 16 veker teoretisk opplæring, 5 veker  sløyd for gutar og 5 veker handarbeid for gjenter. Ved å lengje tida  med eit 3 vekes matstellkurs, vil den heile opplæring verte 34 veke.        Då det er uråd å få lærerinne med den fagmessige utdaning har skulestyret tilsett frk. Gunda Mæsel som lærarinne for matstell og handarbeid. Gunda Mæsel har Husmorskule og ymse kurs i handarbeid, ho er sers flink og sikkert betre enn mang ein med fagleg utdanning. Ho er sjølvsagt berre tilsett for i år. Som nemd søkjer me med dette om godkjensle og vanleg tilskot til lærarløn og utgifter til innkjøp av inventar og reidskap for kjøkken.                                                 

 Øvrebø skulestyre 11/2-1947     Olav Upsahl

Det har trolig blitt sett med velvilje på søknaden, og slik gikk det til at også guttene i Øvrebø ble ettertraktede kandidater til ekteskapet i følge lokalavisen.ø

Lars