ÅRSSKRIFT 2005 TORLEIV BJERLAND

ÅRSSKRIFT 2005 TORLEIV BJERLAND

Det er morsomt å finne på noe nytt tenkte ofte Torleiv Bjerland

Hydraulisk vedkløyve:

Det er morsomt å finne på noe som ingen andre har gjort før, tenker Torleiv ofte. Han hadde sett at Ågedalsbrødrene på Fjellestad hadde funnet opp ei vedkløyve, men tenkte at det måtte da kunne gjøres på en annen måte også. Det var da han så en hydraulisk sylinder som Søren Stredet hadde fra et tysk bombefly, (kanskje fra et som styrtet på gården Ågedal på Eikeland i Hægeland?), at noe begynte å forme seg oppe i hodet hans: hva med å lage en oljetank og ei pumpe, feste den til kraftuttaket på traktoren og overføre krafta til den hydrauliske sylinderen? Den ville få stor kraft til å presse noe med! Dersom en la en vedkubbe mellom stempelet på sylinderen og sveiset fast ei øks på andre siden? Som tenkt så gjort, han fikk sylinderen av Søren og dermed var en hydraulisk vedkløyve laget, lenge før noen hadde tenkt på at det kunne gjøres slik.

Tømmervinsj og gårdsarbeid:

Torleiv drev fram store mengder tømmer for folk med traktorene sine. (Han har hatt to ”Gråtass’er”, 14 nye Ford’er og minst 10 brukte traktorer i sitt yrkesaktive liv). Olav Dale, og av og til Finn Tjomsås, hogde tømmeret og Torleiv kjørte det fram. Men for å få det fram var det nødvendig å ha en vinsj på traktoren. Selvfølgelig hadde det nok vært mulig å få kjøpt en, men hvorfor kjøpe når det var mer interessant å lage selv? Kardangen på en gammel lastebil ble i Torleiv’s hender snart til en traktormontert vinsj som gjorde nytte for seg i lang tid.

Med alle traktorene sine gjorde han vår og haustonnsarbeid på mange gårder: Håverstad, før de fikk traktor, Bjarne Håberg, Gunvor og Ragnhild Øvrebø, alle på Dynestøl unntatt Knut Berg. Hvordan er det mulig å rekke det i en tid da han og Mari hadde sin egen gård å drive? Jo, det går når en bare sover 2 – 3 timer hver natt og arbeider resten av tida!!!

Veivedlikehold:

I en periode på 35 år hadde han, i alle fall de første årene, alt vedlikehold av grusveiene i Øvrebø. Det var noe grusing og all skraping når det var bart, og brøyting når snøen lesset ned. Han bygde om noen lastebiler slik at de passet bedre til brøyting på de smale bygdeveiene. For de 35 årenes innsats fikk han påskjønnelse fra Vennesla kommune  

Trearbeid:

I de senere år har ikke helsa vært like god, men det stopper ikke Torleiv: nå lager han nydelige bord med mosaikk av råtnende bjørkebiter. Hvor mange vet han ikke sikkert, men 20 – 30 stykker har det nok blitt. Fantasifulle bordkort til brylluper og andre jubileer og ikke minst til sin egen gullbryllupsdag har han funnet på i det siste.

kristoffer