ÅRSSKRIFT 2005 – NORSK NÆRINGSLIV

ÅRSSKRIFT 2005 – NORSK NÆRINGSLIV

Per Slettedal har funnet bedrifter fra Øvrebø som er registrert i

DET NORSKE NÆRINGSLIV –

Vest-Agder Fylkesleksikon – 1953

Bjorå, Torleiv

Forhandler av ovner og komfyrer, Øvrebø. Tlf. 8003

Torleiv Bjorå begynte sin agenturforretning i landbruksmaskiner i 1922, men gikk i løpet av et års tid over til å kjøpe alle sorter landbruksmaskiner, redskaper, komfyrer, ovner, separatorer, symaskiner og sykler m.m. for egen regning.

Etter noen år gikk forretningen mer over til å omfatte salg av komfyrer og ovner til nybygg og har i en årrekke vært eneforhandler for Sørlandet, samt en del av Øst- og Vestlandet, for Laksevåg Verk, Bergen. Komfyrer og ovner omsettes både en gros og en detalj. Forretningen har også forbindelse med svenske fabrikker i landbruksredskaper.

Føreland, A. & G.

Karosserifabrikk, maskinverksted, Øvrebø

Innehavere er A. & G. Føreland. Virksomheten omfatter karosserifabrikk og maskinverksted.

Greibesland elektriske sagbruk

Øvrebø

Sagen ble bygget i 1923 av Olav Ubostad, Lars T. Greibesland, Nils Greibesland, Jens Greibesland, Olav Kleveland og Søren Rollestad. Nåværende eiere er Guri Greibesland, Nils A. Greibesland og Ola Ubostad.

Sagen har to sirkelblad, og drives av en 20 HK elektrisk motor       . På sagen, som for det meste er i drift 3 – 4 måneder om året, blir det skåret tønne- og kassestav, samt forskjellige andre materialer. Tønnestaven blir solgt til Vestlandet, og kassestaven blir spikret til fiskekasser og solgt til fiskeoperatørene i Kristiansand. Det meste som blir skåret er fra sageiernes skog, og noe fra leieskur for andre bønder.

Ilebekk, O.S.

Kolonialforretning, Homstean. Tlf. 6511.

Firmaet ble startet for 70 år siden, og ble for 10 år siden overtatt av den nåværende eier. Forretningens kapital er kr. 37.000. Virksomheten omfatter salg av kolonial-, mel- og fetevarer. Samt skotøy og tøyvarer. Den beskjeftiger tre personer. Den nåværende eier var ekspeditør og bestyrer i forretningen før han overtok den.

Iglebekk, Kristian,

Lastebiltrafikk, Øvrebø

Bilruten Øvrebø – Kristiansand S.

Lian, Olav

Ass. Landhandel, Homstean, Øvrebø. Tlf. 8009

Forretningen ble startet 1/12 1937 av nåværende innehaver. Virksomheten omfatter omsetning av kolonialvarer, foruten manufaktur- og jernvarer samt skotøy. Handelsstedet ligger ca. 20 km fra Kristiansand, og de fleste varene kjøpes fra grossistene der. Bilruten Kristiansand – Øvrebø kjører hver dag. Mange av kundene bor mellom 5 og 10 km fra handelsstedet, og bestiller sine varer pr. telefon. Forretningen har også privattelefon og bestiller sine varer gjennom telefon til Kristiansand. Forretningens kapital er ca. 20.000 kr., og den årlige omsetning 170. – 180.000 kr.

Øvrebø er en bondebygd, der de fleste lever av jord- og skogbruk, og befolkningen hører til den jevne middelklasse. Om sommeren er det meget turisttrafikk. Folk reiser gjennom Setesdalen fra Telemark eller Vestlandet, og en kan da handle med dem. Bygda ligger ca. 100 m over havet, og det er mye stigning på veien fra Mosby St., som er den nærmeste jernbanestasjon på Sørlandsbanen. Den ligger 9 km fra Øvrebø. Det er således lett framkomst om en vil ta en tur vestover til Stavanger, eller østover til Oslo.

Forretningen som beskjeftiger to personer, driver ved siden av en bensintank for A/S Norske Shell.

Loland, Reinert

Skifabrikk, Øvrebø. Tlf. 654

Firmaet ble startet ca. 1895 av nåværende innehaver. Virksomheten omfatter skifabrikasjon. Varene omsettes vesentlig innen bygda.

Setesdal Kjøpmannslag

Øvrebø

Formann er kjøpmann Anders Skarpengland

WEHUS, THEODOR

Trevareindustri, Øvrebø

Firmaet ble startet i 1929. Virksomheten omfatter fabrikasjon av dører, vinduer og enkle møbler.

ØVREBØ LANDHANDEL

Øvrebø

Firmaet startet 1897. Innehaver Anders Skarpengland. Virksom-heten omfatter landhandel, autorisert stav-forhandler.

ØVREBØ SAMVIRKELAG

Øvrebø

Firmaet ble startet i 1949. Bestyrer er Thorleif Rafoss. Virksomheten omfatter vanlig landhandel samt autorisert radioforhandler.

(Red. anm.: lokalene til Samvirkelaget var en av brakkene fra tyskerleiren på Homme. Den ble flyttet derfra i 1948 og er i år ominnredet til boliger: gjenbruk i praksis!)

ØVREBØ TREVAREFABRIKK

Homstean

Fabrikken ble startet i 1947. Innehavere er Magnus og Beint Abelset og Olav Upsahl. Det fabrikeres møbler, vinduer og dører.

kristoffer