ÅRSSKRIFT 2005 – ØVREBØ I AVISER

ÅRSSKRIFT 2005 – ØVREBØ I AVISER

Klipp fra «Fædrelandsvennen» 1892 og 1955.

– det stod i Fædrelandsvennen for 112 år siden:

22. juli 1892:

” – Søndag blev en kjær mindestund for menigheden i Vennesla.  Hr. stiftskapellan N. Haus, som har betjent Øvrebø sognekald siden provst Thorkildsens flytning til Oddernes, holdt da sin afskedsprædiken. Kirkehuset fyltes efterhaanden saa at folk stod tætpakket i skibets hovedgang, medens stolene og galleriet var fuldt optagne. – Hr Haus har befundet sig vel blant Øvrebø præstegjælds menigheder som i ham har lært at kjende en stille, bramfri, ydmyg og tro Herrens tjener. Efter en ædruelig og enfoldigsand udlæggelse af dagens evangelium, tog han i faa, men bevegede ord farvel med menigheden. De fleste af menighedens fædre ydede den bortdragende præst et frivillig kjærlighedens offer. Det var en varm og velsignet hviledag for baade jordens og hjerternes akerland.”

– det stod i Fædrelandsvennen for 50 år siden:

13. januar 1955:

Den nye skolen på Homstean i Øvrebø er nå på det nærmeste ferdig. Det vil si, skolen er allerede tatt i bruk, da framhaldsskolen som har fristet en kummerlig tilværelse i dårlige lokaler, flyttet inn i et av klasserommene midt i november. Men i løpet av en 14 dagers tid vil alle klasserommene bli ferdige slik at alle klassene da vil være på plass, forteller formann i skolestyret, Anders Føreland. Skolen kommer til å koste 220.000 kroner og inneholder 3 klasserom i 2. etasje og sløydrom og skolekjøkken m.m. i 1. etasje. Byggingen ble påbegynt våren 1954.

2. august 1955:

To mennesker, en gutt og en ung kvinne, hadde nær mistet livet  ved en drukningsulykke i Topstadvannet i Øvrebø i går. Takket være den 16 år gamle Marit Iglebæk ble begge reddet fra drukningsdøden. Marits redningsdåd er en av de største vi noen gang har hørt om her på Sørlandet. Og ennå større blir hennes bedrift når vi hører at hun har stiv hofte og for en uke siden fikk fjernet bandasjen.

17. august 1955:

I dag sitter Marit Iglebekk på skolebenken på Hornnes Landsgymnas og skriver norsk stil. Opptaksprøvene begynte i dag morges og skal vare i fire dager. Lørdag blir det avgjort hvem som skal komme inn. Høyden 30 vil få plass i klassen som skal settes opp på mandag. Kandidatene skal opp i regning, historie, geografi og naturfag. Hvordan mener de sjansene er for Marit, spør vi rektor Langerak. Jeg tror det skal gå bra. Marit er en flink pike. I år var det nesten 30 søkere til 2. klasse. De fleste av disse kom fra realskoler rundt i distriktet. Men dessverre kunne vi bare ta inn 5 elever. Mer var det ikke plass til i klassen. Det er synd for elevene fra disse realskoleklassene vet ikke hvor de skal gjøre av seg, sier rektor Langerak.

29. august 1955:

En bankbok på kr. 11.466,95 ble lørdag overrakt den 16 år gamle Marit Iglebekk fra Øvrebø av redaktør Johs. Seland. Bankboken representerer hundretals giverglede og ikke minst beundring. Det var noe stort som skjedde den mandagen for fire uker siden i Topstadvannet. Når et menneske redder to andre fra å drukne, er det en prestasjon. Men når dette mennesket er en ganske ung pike som sliter med skavank fordi hu har hatt poliomyelitt, da er det en dåd. Og medmennesker fra fjern og nær har villet hedre Marit. Oppropet om å hjelpe henne til å få sitt mest brennende ønske oppfylt – penger til å skaffe seg en ordentlig utdannelse – fikk spontan tilslutning. Postanvisningene og kontantene har strømmet til Fædrelandsvennen. På den lille tilstelning lørdag som avisen arrangerte på Vindmøllen kom maleren Edvard Vigebo med et deilig blomsterbilde og fra firmaet Martins Konfeksjon kom Erling Roalsvig med en omfangsrik forundringspakke som viste seg å inneholde all den høstgarderobe en ung skolepike kunne ønske seg. Det var taler av redaktør Seland, Øyvind Wennesland fra Vest-Agder Svømmekrets og av lensmann Bjerland fra Marits hjembygd.

kristoffer