ÅRSSKRIFT 2005 GAMMELT TRE

ÅRSSKRIFT 2005 GAMMELT TRE

En spennende funn på Skarpengland gjorde også Torleiv Bjerland

Noe virkelig gammelt:

Mens han holdt på å grave ut tomta for sønnen Gunnar på industriområdet på Skarpengland hadde han problemer. Det var veldig vått og da gravemaskinen

fikk tak i noen tømmerstokker 3 – 4 meter ned i myra la han de under gravemaskinen for at den skulle stå støtt. Men han så straks at stokkene måtte ha en eller annen historie å fortelle og at det måtte være noe spesielt, og med hjelp av gravemaskinen fikk han de opp på fast grunn. De lå dypt nede i jorda, kunne de være gamle? Via omveier kom han i kontakt med Sigbjørn Sangesland som straks var enig med han i at dette måtte være gammelt. Sigbjørn hadde kontakter ved ”Laboratoriet for radiologisk datering” i Trondheim og han lovte at han skulle hjelpe til med å få dem til å bestemme hvor gammelt treet var. Slike oppgaver får naturlig nok ikke førsteprioritet, men etter en stund fikk Torleiv beskjed om at treet han hadde funnet var virkelig gammelt, og da den skriftlige rapporten kom kunne han lese:

Furutre fra Øvrebø i Vennesla var ved hjelp av C14– metoden bestemt til å være 4705 år gammelt!!!!  Feilmarginen kunne være + – 60 år. De hadde videre funnet ut at da treet falt var det 250 år gammelt, noe en kan tydelig se på de tette årringene.

Noen har ymtet frampå om at han må da ha bedre ting å ta seg til enn å undre seg over funn av et gammelt tre i ei myr på Skarpengland. Ja, kanskje noen synes det, men for Torleiv, og flere med ham, er det nettopp slike ting som pirrer fantasien og som gjør at vi får større og større kunnskaper om det vi har rundt oss og som fører til at nye oppdagelser blir gjort. Eller som Torleiv sier det: ”De æ moro å toste mæ ækkå”

kristoffer