ÅRSSKRIFT 2014 – Tallregle – etter Steivor og Ragna Ilebekk –