ÅRSSKRIFT 2014 – Tallregle – etter Steivor og Ragna Ilebekk –

ÅRSSKRIFT 2014 – Tallregle – etter Steivor og Ragna…

som var døtrene etter O.S.Ilebekk: Det var en gang en mann som hadde godt to som var hard som tre og var god for fire. Han hadde fem brødre og var sjøl den sjette. Han hette sjur Åttesen og bodde ved Nilen. Hver tiende dag gikk han ned til elvebredden og talte med tolleren. Det var trettende å sitte sånn hver fjortende dag og fortelle for femtende gang sin sekstenårige sønn for attende gang satt på Møllergada nitten for tyveri.

Lars