ÅRSSKRIFT 2014 – Utvandingen til USA på begynnelsen av 1900-tallet