ÅRSSKRIFT 2014- Torfinn N. Hageland: Bruleheia i Torridal i Oddernes som nedlagt småbruk – del 6