ÅRSSKRIFT 2012 – Rutebil-samband og lastebilløyve i Øvrebø

ÅRSSKRIFT 2012 – Rutebil-samband og lastebilløyve i Øvrebø

Kåre Mushom forteller om sine første leveår på Mushom og at kommunikasjonen med omverdenen kunne være sparsommelig, for 60 år siden (i 2012), var det et tema for Øvrebø herredstyre. Her kan du lese et referat som stod i Agder Tidende 27. mars 1952:

Ilebekk- og Mushomfolk søkjer om betre rutebilsamband ….. I siste møte i Øvrebø heradstyre låg det føre søknad fra folk som bur på Store og Lille Ilebekk med Mushom om tilråding for ei bilrute, i alle fall nokre få dagar i veka. Samrøystes vedteke: Heradstyret vil på det beste tilrå at søknaden vert imøtekomen, i alle fall om det ikkje var meir enn 2 dagar i veka. Heradstyret meiner at dette område må få ei betre ordning enn nemda, i møte den 18. januar set som er vedteke i samferdselsnemda den 10. januar 1952. Heradstyret vil ha rett til å kome tilbake til ruteplanen for bygd når ein ser ruteplanen i praksis. Søknad fra Anders Greibesland om å overføre lastebilløyve til Ådne Greibesland. Samr. vedteke: Ein tilrår søknaden mot at Ådne Greibesland fortsatt er villig til å brøyte. Søknad fra Kristian Iglebekk om å oppta sine to søner Olav og Arthur i lastebilforretninga. Samr. tilrådd på vilkår at dei fortsatt er villig til å brøyte og at Øvrebø vert kontorkommune.

Lars