ÅRSSKRIFT 2012 – Kåre Mushom: Barndomsminner fra Øvrebø