ÅRSSKRIFT 2010 – Minner fra barndom i Øvrebø – del 6.