ÅRSSKRIFT 2009 -Kontroll med reingjering av skulehusa.