ÅRSSKRIFT 2007: Historien om Øvrebø- og Hægelandsruta

ÅRSSKRIFT 2007: Historien om Øvrebø- og Hægelandsruta

Alfred Iglebæk fra Kristiansand begynte allerede i 1923 å kjøre rute fra Øvrebø til Kristiansand. Kristian Iglebæk begynte som sjåfør på samme tid. Også Theodor Ilebekk kjørte ruta fra ca. 1924. Både Kristian Iglebæk og Theodor Ilebekk kjøpte seg inn i ruta etter en tid, begge noenlunde samtidig. Alfred Iglebæk, som hadde fått ruta i stand, overdro sin eierpart til de andre etter noen år.

I 1935 skilte Kristian Iglebæk og Theodor Ilebekk lag. Kristian Iglebæk beholdt Øvrebø ruta og Theodor Ilebekk overtok Hægelandsruta sammen med sin bror Alfred L. Ilebekk og svogeren Olav Upsahl. Disse tre dreiv Hægelandsruta til 1942 da de solgte den til Kristian Iglebæk og de to sønnene hans, Olav og Arthur Iglebæk.

Ruta fikk navnet Øvrebø og Hægelands Bilruter. I en oppstilling av regnskapet for Øvrebørutas første år, (1923), er notert en rutetakst på 15 øre pr. person km og 70 øre pr. tonn km.

I 1929: 6 øre pr. person km, og 40 øre pr. tonn km.

I 1939 var taksten helt nede i 5 øre pr. person km, og 35 øre pr. tonn km.

Det er også oppbevart en kopi av en søknad fra 1945 om en gavepakke fra Det Britiske Røde Kors til betjeningen ved Øvrebø og Hægelandsruta. Så takknemlige var en i den tida for tildeling av mat m.m. at en tok seg bryet med å sende søknad for å få tilsendt denne ekstragaven. For den generasjon som kommer, og som har vokst opp i velstands Norge, kan dette lille avsnittet være vel verd å ta vare på for å få et innblikk i en liten detalj av hverdagen, og av den velvilje og godhet som blei oss i Norge til del av våre naboland i 1945.

Øvrebø og Hægelandsruta står oppført med dette konsesjonsnummer fra 1948: Konsesjonsnummer 5560: a) Homstean . Greibesland – Åsen – Skarpengland – Kristiansand. b) Reiersdal – Langeland – Ropstad . Klomra . Kristiansand c) Skarpengland – Engeland – Loland – Tverrbakken – Kristiansand d) Vikstøl – Kristiansand Konsesjonshavere: Kristian, Olav og Arthur Iglebæk

Øvrebø-Hægelandsruta, Songdalen Billag og Åseralsruta med Evjeruta gikk den 15. august 1951 i sammen om selskapet Agder bilruter, med det formål å drive rutekjøring i de områder som hver tidligere hadde trafikkert.   

Formannen i selskapets første styre ble Reidar Mesel. Styremedlemmer: Olav Iglebæk, Jon Stie, Selmer Simonsen. Thomas Haugland, som hadde vært disponent i Songdalen billag, overtok som disponent i det nye selskapet. Agder Bilruter overtok Åseralsruta`s kontorer og ekspedisjon i Markensgt. 17. Gyro Homme ble ansatt som kontordame og sammen med disponenten utførte hun alt kontorarbeid her på dette kontoret fram til rutebilstasjonen ble tatt i bruk i 1963. Da ble også Inger Loland fra ø\Øvrebø ansatt som kontordame.

De første åra ble godset som ruta transporterte ekspedert fra Banehaven. Senere ble all godsekspedisjon utført fra Godsstasjonene ved bryggeriet. Agder Bilruter gikk inn i Sørlandsruta AS i 1984.

Kjente sjåfører i Øvrebø og Hægelandsruta: Theodor Ilebekk, Kristian Iglebæk, Odd Bjerland, Torleiv Bjerland, Olav Almen, Karsten Sandtveit, Olav Iglebæk, Arthur Iglebæk, Gunnar Upsahl.

(Kilde: Agder Bilruter gjennom 25 år: 1951 – 1976. v/Sofie Stie. (31.12.1976))

Lars