ÅRSSKRIFT 2007: Sangen nedenfor ble skrevet i forbindelse med sammen slåingen til Agder Bilruter i 1951