ÅRSSKRIFT 2003 – FURUNESET PÅ GREIBESLAND

ÅRSSKRIFT 2003 – FURUNESET PÅ GREIBESLAND

Gården Furuneset på Greibesland er nå(2014)overtatt av ny eier, men noe av forhistorien til stedet kan du lese her.

Furuneset på Greibesland

Historielaget har et medlem i Kongsberg som heter Leif Fjellin. Jeg har ofte undret meg over hvorfor han er medlem, og fikk for noen år siden greie på at han er en av eierne av bruket Furuneset på Greibesland. Han tilbød seg også å gi en såmaskin som hans far hadde hatt, til historielagets samlinger. Vi dro bort til Furuneset for å se på maskinen og traff hans bror, kjell, som bor i Andebu, og fikk en hyggelig prat med han og hans familie. Naturlig nok kom vi inn på hvordan de hadde blitt eiere av Furuneset, og fikk da høre forhistorien som de fortalte og som du kan lese her:

Bildet r: De gamle husene på Furuneset fotografert i 1957 før det ble revet).

Furuneset ble skilt ut fra gården Aarvoll (B.nr. 9) i 1881. Aarvoll hadde vært en husmannsplass under Haugen fram til 1862 (B.nr.8). Første selveier av Aarvoll og Furuneset var Olav Olsen Greipesland (kalte seg også Ole Olsen ifølge diverse utskiftnings-papirer).

Han eide Aarvoll og Furuneset fram til 1881. Da solgte han Aarvoll til Anders Sørensen Ilebekk (oldefar til Kjell og leif), og beholdt Furuneset selv. Ole Olsen bygde hus i Furuneset og flyttet hit med kona Berte Jonsdatter. De fikk ni barn hvorav 3 utvandret til Amerika.

Bildet til venstre: Anders og Elen sittende på Kvilesteinen på toppen av den gamle veien til Aarvoll

Anders Sørensen Ilebekk, gift med Elen Marie, født Larsdatter, (våre oldeforeldre), kjøpte gården i 1907. Elen og Anders hadde 5 barn. Olav Aarvoll (yngste sønn av Elen og Anders), overtok gården etter sin fars død i 1928, men jeg kjenner ikke overtakelsesåret. Olav var ugift.

Hjalmar Johansen (vår far), gift med Hulda Marie, født Røsland, kjøpte gården i 1957 etter Olav Aarvoll som det året forulykket i Knutebekken.

Bildet: ”Nye” Furuneset slik det også ser ut nå.

Vår far rev de gamle husene, noe min bror og jeg var med på, og bygde nytt hus på gården. Hulda og Hjalmar fikk to sønner, Kjell og Leif som tok etternavnet Fjellin. De kjøpte gården etter sin far i 1974, men han beholdt bruksretten fram til sin død i 1990.

Kjell, gift med Unni, født Rønning (2. ekteskap).

Leif, gift med Barbro, født Nyhus.

Kjell har to døtre, Nina og Lene, (1. ekteskap).

Leif forteller videre om hvordan selve overtakelsen foregikk:

”Vår far overtok altså Furuneset i 1957. Våre foreldre bodde da i Brooklyn, USA, og min bror seilte til sjøs, så jeg ble sendt ned til Greibesland for å se på ”herligheten” som min far hadde kjøpt usett. Men han hadde jo sett stedet mange ganger tidligere. Siste gang han var på Greibesland før kjøpet av Furuneset var i 1952, så han hadde ikke sett stedet på 5 år da han kjøpte det. Nok om det, jeg var 22 år da jeg ble sendt ned for å se på ”herligheten”, det var i pinsa 1957 husker jeg. Jeg hadde med meg Lars Aarvoll, min farmors bror, og vi gikk opp grensene for skogen som tilhørte Furuneset. Det er litt rart å tenke på at jeg og min bror skulle bli eiere av denne skogen, for det var ikke i mine tanker den gangen Lars og jeg gikk der i 1957”.

Familien Fjellin er trofaste brukere av eiendommen, selv om de bor et stykke unna. Hver sommer er de faste besøkende og har god kontakt med folk på Greibesland. Elgjakta om høsten er et av de store høydepunktene for brødrene Kjell og Leif.

Bildet: Såmaskinen som historielaget overtok fra brødrene Fjellin. Den er nå lagret i uthuset på prestegården. Den har visstnok en forhistorie hos bøndene på Greibesland før Hjalmar Johansen overtok den.

kristoffer