ÅRSSKRIFT 2002 – THORVALD SKULAND

ÅRSSKRIFT 2002 – THORVALD SKULAND

Thorvald Skuland som skrev om de forskjellige husene på Homstean hadde et sjeldent yrke:

 han var bøkker, og i leksikonet står det at ”en bøkker er en håndverker som lager tønner og kar av trestaver”. Thorvald hadde lært faget av far sin Jon Skuland, og i årsskriftet for 1997 skrev vi om sønnen, Kåre Skuland, som begynte i lære hos faren. (Kåre omkom i en tragisk trafikkulykke / Årsskrift nr. 2.) På side 115 i bildearkivet kan du se en reklameplakat Thorvald laget for et av sine produkter: Lanntønne m.m. Vi gjengir teksten på reklamen her:

 

Til forbrukere av

LANNTØNNER

LANNTØNNER FOR HEST: Denne solide tønne rommer 15 hl. lann, er 1,60 m. lsng og 1,70 m. i diameter. Bordenes dimensjon er 3/4 X 4″ og jurene er av 10 mm rundjern, Utstyrt med skrulåser for justering av jurene. En tønne med lang levetid.

LANNTØNNE FOR TRAKTOR er en førsteklasses tønne, både når det gjelder kvalitet og utførelse. Tønnen rommer 15 hl., er 2 m. lang og har en diameter på 1 m. Den er laget av 3/4 x 4″ bord og jurene rundt er 1/8″ rundtjern.Disse er forsynt med låser som kan skrues til dersom tønnen gisner.

Av andre ting leverer vi: Barkekar i flere størrelser. Kar for luting av halm. Ellers alt i bøkkerarbeid: Tønner – Baljer og Bøtter.

Thv. Skuland

Bøkkerverksted

Tlf. 8033 – Øvrebø

HURTIG LEVERING – FAGMESSIG UTFØRELSE

kristoffer