ÅRSSKRIFT 2001 – FRANS ARNE STYLEGARD

ÅRSSKRIFT 2001 – FRANS ARNE STYLEGARD

Fylkeskonservator Frans Arne Stylegard har en egen evne til å finne historiske gjenstander. Så også i Øvrebø: vi gjentar hans orientering om Korsbautasteinen som han gjenoppdaget på kirkegården i Øvrebø:

Sensasjonelt funn ved Øvrebø Kirke

Sverre B. Ilebekk nevner at det trolig har vært kirke i  Øvrebø i lang tid, og i høst fikk historielaget et hyggelig brev fra Frans-Arne Stylegar som er førstekonservator i Vest-Agder fylke. (Han har i  heftet for kirkens  200-års-jubileum  skrevet om hvordan han tror livet har artet seg i kirkens nærhet, og er ellers kjent for flere oppsiktsvekkende funn han har gjort her i Agder). I brevet skriver han bl.a.:

Vedr. korsbautastein på Øvrebø kirkegård

I dag morges bedrev jeg arkeologisk registrering i forbindelse med utvidelse av kirkegården. Da jeg vel var ferdig, tok jeg en titt på de gamle  gravstøttene av stein som står pent plassert inne ved kirken. Det er flott at disse helt spesielle gravminnene er tatt vare på.

Mens jeg satt på huk for å forsøke å lese innskriften på en av gravsteinene, kom jeg til å kikke på baksiden av den store, rektangulære og nokså flate gravsteinen som står midt i samlingen (den som er mest overgrodd med gult lav). På baksiden av steinen er det hugget ut et kors, nesten helt likt det som finnes på vedlagte foto, fra Gjerde i Hordaland.

Det ser ut som et prosesjonskors som er avbildet, og typen kjennes særlig fra England. Steinen på Øvrebø er utvilsomt svært gammel –kanskje fra misjonstiden. Den lignende steinen fra Hordaland dateres gjerne til 900- eller 1000-årene. Trolig er Øvrebøsteinen det eldste spor vi kjenner i Vennesla etter kristne mennesker.

Jeg er temmelig sikker på at den siden av steinen som vender ut og er synlig, representerer en gjenbruk av korssteinen som gravminne på 1800-tallet. Burde ikke historielaget og menighetsrådet vurdere å snu steinen, slik at korset igjen kan komme til sin rett?

Hvis det er interesse lokalt, stiller jeg gjerne på en befaring.

Med hilsen

Frans-Arne Stylegar

førstekonservator

 

(NB: det arbeides videre med saken! Steinen er midlertidig fjernet fra kirkegården p.g.a. slitasja fra vær og vind. Den vil bli plassert på et egnet sted.

På bildet til venstre kan du se den liknende korsbautasteinen fra Gjerde i Hordaland som Stylegard nevner.)

kristoffer