ÅRSSKRIFT 1999 – TORVSTRØFABRIKKEN TIL NILS B. HANSEN