ÅRSSKRIFT 1999 – Alvor og skjemt i en krigstid – del 1