ÅRSSKRIFT 1999 – Gunnar Iveland: Transport i Setesdal.