ÅRSSKRIFT 1998 – Agder Tidend 1. Desember 1926

ÅRSSKRIFT 1998 – Agder Tidend 1. Desember 1926

Stor brand i Øvrebø i gaarkveld

Både sætehuset og uthuset på Gunnar Mushoms Gard brannned til grunnen. Det lukkast aa bergebuskapeen 6 naud og4 5 sauer.

I gaarkveld i 8-tida gaadde folk som gjekk paa Vestervegen (i Kristiansand) ein sterk ljoske paa himlen uppyver dalen som mot Mosby eller Øvrebø. Straks etter rekkemotor melding um at det var LED laus paa Gunnar Mushoms Gard i Øvrebø. Branddenbyrja i 7-tida paa loftet i sætehuset. Tenestgjenta i huset gaadde elden fyrst, men logane slo alt data gjennom taket og at um seg med rivande fart, so ein salg straks at det var umogeleg aa faa sløkt elden. Ein gjekk straks i gang med aa berga ut buskapen av uthuset, som er sambygd med sætehuset.

5 kyr, 1 stut og 2 kallar og 4 – 5 sauer fekk ein ut fyrr branden kom saa langt. Det lukkast også aa faa ut noko av innbuet og nokre gardsreidsskap, menheile avlinga og mykje av innbuet straum med. Baade sætehuset og uthuset brann heilt UPP paa 1 1/2 times tid. Sætehuset var av de gammaldagse med to høgder framme og langt skraatak. Uthuset var gamalt og heller ringere enn sætehuset. Husk var trygda i Noregs Brandkasse for 17.000 krunor, og buskap, avling og indbu for 4.000 krunor i Øvrebø, Hægeland og Finsland brandtrygdelag.

Ein trur at elden hev kome laus fraa pipa, for ein skulde set at det var eld i sotet fyrr det byrja aa brenna.

Data logane slo høgt mot himmelen i den klaare kvelden kommet ei mengd med aaskodarar tilstades i lastebiler, men det var ingenting aa gjera data, so dei vart berre staaande og sjaa paa det syrgjelege «skodespelar».

Dei 8 – 9 karane som var med i sløkkjingsarbeidet gjorde eit godt arbeid. Buskapen fekk ein inn i et sumarfjøs som stend eit par hundrede meter fraa garden. Dei tro som var i huset, gamle Mushom og tenestegjenta, fekk husvære hjaa grunnen, son til Mushom.

Lars