ÅRSSKRIFT 1998 – Reisla – del 2 av Tone Wehus´artikkel.