ÅRSSKRIFT 1997 – RIM OG REGLER – KOMMUNEDELING – PRIVATSKOLE

ÅRSSKRIFT 1997 – RIM OG REGLER – KOMMUNEDELING –…

Rim og regler:

«He du vont i magen, gå til Per i Hagen.  Sett dæ på ein stein, gnag på eit bein. Bli du ikkje god igjen så kjæme kråga å fly dæ heim.»

Dette sa en om kråka som tidligere var en trekkfugl i Øvrebø. (Fotalt av Gislaug Bjorå Ilebekk) «Gregorsmøss kan I meg vente. Marimess kommer eg visst. Kommer eg ikkje før sommersmål, skal eg komme om det så er på en stav!»

  • og dette kunne en rope til gjessene som kom flygende så ville de forandre retning: «Fly nord, fly sør, fly Godlemyra.» (Etter Gunvald Ilebekk – du kan jo forsøke om det virker.)

Det skjedde for 101 år siden – Fædrelandsvennen ugen 13. – 20. Martz 1896:                                 Øvrebø og Hægelands hered deles forstk. 1. juli 1896 i Øvrebø og Hægeland hered. I den anledning skal der ogsaa vælges ny Forligskommission i hvert hered.

Privatskolen i Øvrebø:                                                                                                                                         I Øvrebø og Hægelands herredstyres møde 10de ds. behandledes andragende fra bestyrelsen for Stallemodalens privatskole om det sedvanlige bidrag til nævnte skole, saa meget som privatskolen vil lette skolekassens budget. Skolen holdes 12 uger aarlig.                                                                                           Et flertal fandt at en burde indvilge andragendet.

 

Lars