ÅRSSKRIFT 1997 – REINHALD I SKULANE

ÅRSSKRIFT 1997 – REINHALD I SKULANE

Reglar for reinhald i skulane i Øvrebø

– vedteke 20/5 1960:

  • Vaskarane skal halde vaskepulever og filler.
  • Skulen held vaskebøtte og kost.
  • Når det er sløyd og handarbeid vert det bare betalt for fyring til vaskaren då borna sjølv skal ha med reinhald då.
  • Ellers vert vaskaren betalt for det veketal i teori som til ei kvar tid gjeld for vedkomande skule, sjølv om det vert nokre fridagar for skulen.
Lars