ÅRSSKRIFT 1997 – NOTATER FRA OSMUND ØVREBØ

ÅRSSKRIFT 1997 – NOTATER FRA OSMUND ØVREBØ

Billig nattlampe: Man frembringer en billig nattlampe paa følgende måte: En liten medisinflaske av klart glass fyldes med en trediedel varm olje. Naar den er blit kald tar men et stykke Fosfor av en Ærts størrelse og lader glide ned i glasset og setter paa proppen og saa er lampen færdig. Når man vil benytte den tar man op proppen og slipper lit luft ind og propper til igjen. Den lyser da saa man kan se hvad klokken er, den kan vare 1/2 aar. (Notat fra 16/10-1913. Det anbefales ikke å prøve dette – fosfor er svært giftig og svært brannfarlig.)

1921 – Den gamle lærerbolig med skolehus paa Øvrebø og det tilhørende stykke jord Skulevolden, solgtes paa «axjon» den 18/6-1921 for kr. 4250. Den nye lærerjord indeholder efter opmaaling av Anders Honnemyr, Thomas Aasen og G. Skisland 13.7 maal og anses for å være tilstrekkelig til 2 kyrs føde. (Oppmaalt 27/10-1921)

Orgel i Øvrebø kirke: Den 17. mai 1914 spiltes orgel første gang i kirken. Pibeorgelet som var noget brukt i en kirke før kjøbtes av firmaet Olsen og Jørgensen i Kristiania for kr. 1100,00 (ellevehundre kroner). Det havde kostet nyt to tusen kroner (kanskje lit mer).

Øvrebø gamle og nye skolehus: 1921 den 15de desember flyttet kirkesanger Fivelstad fra det gamle skolehus og ind i den nye lærerboligen som står i Reinan. Det nye skolehus ved Skolandsmyr er ogsaa ferdig og kan tages i brug. Den 2den januar 1922 tages det nye skolehus i brug. Lærerboligen i Reinan koster kr. 24.000.

Elektrisk lys og kraft: 1921 den 10de februar første gang  elektrisk lys i Øvrebø i det Møllens og Ilebeks skolekreds fik strøm. Øvrebø skolekreds fik strøm den 2den marts og Stallemo sist i marts. Strømmen er fra Nodeland og koster for aaret for 2 kilovatt kr. 380 og for 1 kilovatt kr. 200 og for 200 vatt kr. 80. Ledningerne blev lagt til hvermands husvegg paa fylkets regning.

Lars