ÅRSSKRIFT 1996 – ELGJAKT

ÅRSSKRIFT 1996 – ELGJAKT

For mange er elgjakta en av de største begivenheter i året. Det har ikke alltid vært slik.

Elgjakt:

Nå er skogens konge vanlig i Øvrebø, men en skal ikke lenger tilbake enn til mellomkrigsårene da den første elg ble felt i Øvrebø. Det var Sverre B. Ilebekk som skjøt en stor elgokse på sin fars eiendom ved Dalane på Øvrebø. Sverre skjøt elgen med store hjemmestøpte kuler som ble skutt med haglgevær!! Han hadde form til å støpe slike kuler i, men Johnny Nomeland på Mushom husker at de støpte slike kuler  i rå poteter!

Det kom en masse folk for å se på dette dyret som var så sjeldent den gang. En trengte imidlertid ikke reise lenger inn i landet enn til Bjelland, så var elgen mer vanlig. Steinar Ilebekk fortalte at kjøttet dels ble hermetisert på store glass, dels saltet og dels røkt. Han husker at de lagde en ovn til å røke kjøttet i. Den besto av en ovn nede i en bakkeskråning med en røkkanal opp til en ”hytte” litt lenger oppe i bakken der de la kjøttet. De brukte spon av løvtre for å få den riktige ”smaken” på røyken.

kristoffer