ÅRSSKRIFT 2000 – ØVREBØ KOMMUNENYTT

ÅRSSKRIFT 2000 – ØVREBØ KOMMUNENYTT

Fraa Øvrebø.

 Øvrebø heradstyre hadde paa sist møte fyre desse saker:

 • Heradstyret raadde til at Teodor Aasland faar konsesjon paa kjøp av gardsnr.37, bruks­.nr. 18‑21 og 34 Loland.
 • 100 kr. vart løyvt til Kr.­sands og oplands jorddyrkings­lag.
 • Berta Regine Stupstads skatt vart stroken.
 • Ein søknad fraa Gunnar Norlid um at dei som hadde tinga, men ikkje fenge elektrisk ljos, skulde sleppa aa bera noko av underskotet paa verket, vart det ingen ting gjort med. De­partementet hev sagt at det er ulovleg aa gjera slikt.
 • Grensa for straffelikning vart setttil 2000. kr.
 • Etter søknad fekk Alf Albert sjølv disponera seinste jorddyrknings-laanet til huse­byggjing.
 • Olav Skarpengland søkte um aa faa refundert utleggi til ???kassa. Heradstyret fann at det maatte vera Albert Skarpengland som hadde teke brøytingi som i tilfelle laut betala.
 • Spursmaalet um aa konvertera heradslaani vart utsett.
 • Skattesaki med Kr.sand um A. L. Ilebekks skatt skal fyre paa tinget 18. juni.
 • Betalingi for gruskøyring vart sett til 1,40 pr. time, for gruslessarar til
 • 1 kr. pr. time og for aa halda ekstra kjerre 75 øre pr. dag.
 • Til kommunalt dyrevern vart valt Tomas Eikeland, 0. Topstad, Teodor G. Vehus, Albert Tverbakken og Olav Dynestøl.
 • Samrøystes vart vedteke aa segja upp alle vegvaktarane.

(Agder Tidend, 18. juni 1924)

Øvrebø kr. ungdomsforening hev

stemna på Homstean

sundag 22. d.m. kl. 10 ½  fm.

Talarar: Sekretær Bjørnstad, Tang, Hægeland og mogeleg Myrvold.

Greipstad og Hægeland ungdomsforeiningar vert hermed bedne inn.

Tak med mat.

(Annonse i Agder Tidend, 18. juni 1924)

Lars Upsahl fikk fullfreffer

i Starts orienteringsløp

Signe Rueness ble beste dame og Øivind Tobro vant i den store kl. 3

Overlegen seier for Start i pokalkampen

 Sol, regn og sol igjen fikk deltakerne i Starts orienteringsløp i går. Det var et herlig terreng – start og innkomst var på gården Sundbø øverst i Finsland –med alle de muligheter en løypelegger kan ønske seg. En full buss med glade arendalitter og andre austegder fikk deltakertallet opp i over hun­dre, rekord hittil i år. Den vanlige koselige stemningen som hersker ved o-løpene, bredde seg hurtig over hele gården.

Kartet var et utsnitt av Bjel­landskartet i størrelsen 1‑50000. Vanligvis er det et av de bedre kart, men den forsyningen man fikk ble alt for knudret, så det var vanskelig å klare detaljene. Det så imildlertid ut som om det gikk greitt likevel.

Starts gode løypelegger, Søren Kaaland sparte seg ikke. Der var lagt 3 løyper, alle som gjennom­gangsløype. Den lengste var ca. 9 km med 5 poster og fin orientering til alle. Det samme var tilfelle med kl. 3’s løype, men med startsted nærmere innkomsten. Samme startsted hadde damene og juniors, 3,7 km, men med 3 poster, de 2 to første var de samme som de øvrige. Dennae løypa var egentlig lagt anner­ledes, men da en del postmannska­per unnlot å komme, måtte løypa legges om i siste øyeblikk, og ble da ikke så god som den skulle ha vært. Dette er hendelig, men kje­delig for løypeleggeren og løperne.

Etter flere gode løp fikk Lars Upsahl, Øvrebø, i går sin topp, ca. 40 sek. foran den gode løper Rolf Nordheim, Koll. Tiden er fin, så farten og orienteringen er i orden der i gården……………………….

 Resultatene for de beste ble:

Kl. 1:  1) Rolf Nordheim, Koll. 1,29,46, 2) Jørgen Andresen, AK. 28 1,34,47, 3) Tellet Lie, Øvrebø 1,36,45,…..

Kl. 2: 1) Lars Uppsahl, Øvrebø 1,29,05 2) Trygve Kimestad, Start 1,43,30, 3) Olaf Mjåland, Grane 1,45,30, 4) Alf Haaberg, Øvrebø 1,45,50, ……..

Kl. 3: 1) Øivind Tobro, Start 1,22,45, 2) Tor Langeland, Grimstad 1,2542, 3) Bjarne Haaberg, Øvrebø 1,27,38, ………..

Kl. 4: 1) Alf Berthelsen, Odder­sjaa 1,44,09, 2) Josef Stumpf, do. 1,56,50, 3) Nic. Sørensen, Grane 2,25,00, 4) Thoralf Dalane, Øvrebø 2,35. ………………

kristoffer