ÅRSSKRIFT 2012: Årsmøte i Øvrebø Bondekvinnelag

ÅRSSKRIFT 2012: Årsmøte i Øvrebø Bondekvinnelag

Agder Tidend 21. feb. 1952 – siden vi skriver om Bondekvinnelaget tar vi med et referat fra årsmøtet det året:

Årsmøte i Øvrebø Bondekvinnelag: Lørdag 16/2 hadde Øvrebø Bondekvinnelag årsmøte. Det ble holdt på Stallemo skolehus. På samme tid og sted hadde Landbruks- og Skogeierlaget sine årsmøter. Det viste seg her, som vanlig på bygda, at det er vanskelig å være presis på møter, men etterhånden samlet det seg nokså mange, og vi åpnet med: Ja vi elsker. Så ble det «seperasjon», i det vi i kvinnelaget ble anvist det ene klasserommet til våre forhandlinger, mens mannfolka rådde grunnen aleine i det andre rommet. Da formannen f.t. er fraværende, ble møtet ledet av varaformannen, Inga Homme. Årsberetning og regnskap ble referert og godkjent. Av årsmeldinga fremgår det at møtevirksomheten ikke har vært så stor som ønskelig, delvis p.g.a. møteforbud under poliomyelitt-epedemien. Et bunadskurs er avviklet, dessuten er det innkjøpt stoff og ved en av lagets damer ble det sydd en nydelig dåpskjole med lue. Denne er det meningen å leie ut til «trengende». Valg: Formann: Gunvor Tønnesen Nye styremedlemmer: Margit Mushom, Margit Isaksen, Varamenn: Ingrid Håverstad, Ragnhild Greibesland Styret består av: Gunvor Tønnesen formann, Lovise Jørgensen, Margit Iveland, Margit Mushom, og enda en Margit, nemlig Margit Isaksen. Utsending til fylkeslagets årsmøte: Gunvor Tønnesen, Agnes Greibesland, Ingrid Håverstad. Til Vest-Agder husflid- og industrilag: Gunvor Tønnesen, Aslaug Eikeland, Lovise Jørgensen. Fest- og turnemnd: Ragnhild Greibesland, Nikoline Sangesland, Ingebjørg Tjomsås, Milly Greibesland.

Lars