ÅRSSKRIFT 2007: VEST-AGDER FYLKESTING – forhandlinger i 1924