ÅRSSKRIFT 2005 – MINNE FRA FREDSDAGENE

ÅRSSKRIFT 2005 – MINNE FRA FREDSDAGENE

Om flagget på forsiden av årsskriftet for 2005:

Flagget, som Kåre Mushom hadde med seg på avdukingen av minneplaten i skogen ved Horrisland, har sin egen spesielle historie:

Det var hans mor, Olga Mushom, som kjøpte flagget på butikken til Olav Lian 7. mai 1945! Det var jo ikke vanlig at butikkene hadde slike symbol på lager, men Olga hadde hørt at hos Olav Lian kunne hun få kjøpt flagg. Hun syklet ned fra Mushom, hvor hun bodde, og ganske riktig, hun fikk kjøpt flagget, en dag før den offisielle meldingen om freden ble gjort kjent. Det ble flittig benyttet i fredsdagene og festlighetene den våren, og er siden blitt oppbevart som et klenodium i familien.

kristoffer