ÅRSSKRIFT 2004 – VINDFLØIEN PÅ ØVREBØ KIRKE

ÅRSSKRIFT 2004 – VINDFLØIEN PÅ ØVREBØ KIRKE

Har du lagt merke til vindfløien på kirka? Her kan du lese litt mer om hvordan den er blitt til.

Vindfløyen på tårnet til Øvrebø kirke

I Menighetsbladet for Øvrebø, Hægeland og Vennesla sto det i 2003 en artikkel om Øvrebø kirke som undertegnede hadde skrevet.

Blant annet sto det: På værhanen på kirketårnet står bokstavene AAS og årstallet 1753, og den er derfor fra den gamle kirken, og ble flyttet over til den kirken som står der i dag og som ble bygget i 1800.

Det var i hvert fall en mann i bygda som reagerte på dette, og kunne forklare at det bare var delvis riktig. Det er nok riktig at den opprinnelige værhanen kan ha stått også på den forrige kirken i Øvrebø, men den som står på tårnet nå har sin egen historie. Derfor fikk jeg et interessant brev, les bare her:

Øvrebø 15-4-03  

Øvrebø Historielag     

v/ Lars Asbjørn Ilebekk

Vindfløyen på spiret på Øvrebø kirke er skåret ut av messing av Leiv Grindland på A. &  G. Føreland Karosserifabrikk.

Den blei montert av Anders (1906) og John Føreland (1933) samtidig som Olav Øvrebø restaurerte taket og la på ny sponkledning (ca. 1950?).

Den gamle fløyen var rusta fast så det var vinden som brakk den av, da den ikke kunne svinge med vindretninga.

Det som er igjen av den gamle fløyen er nå på museet hos Anton Sangesland.

Stanga og resten av fløyen har jeg ikke sett, kan den ligge i kirken?

Etter Øvrebøboka (side 381 – 382) kan det se ut som AAS, som det står på fløyen, kan vere Anders Anderson Sangesland som har smidd den. (Født 1833, utvandra til Amerika 1881). Han var gift 1860 med Steivor Andersdotter Ilebekk. Faren til Anders var storsmed.

John Føreland

Så nå vet vi i hvert fall at den vindfløyen, eller værhanen som noen kaller den, som står på kirketårnet nå, er laget og montert av lokale fagfolk omkring 1950. Det er imidlertid noe som ikke stemmer helt likevel. John Føreland skriver at det kanskje kan være Anders Anderson Sangesland som har laget den forrige fløyen fordi bokstavene AAS er tydelige å se. Det som gjør at en kan være tvilende til om han var den som opprinnelig lagde den, er at der også står årstallet 1753, og Anders var født i 1833, 80 år senere. Kan den opprinnelige fløyen være laget av Anders Anderson Sangeslands far, storsmeden, som John Føreland nevner i brevet sitt? Kanskje denne også er blitt ødelagt av tidens tann og så har sønnen laget en kopi og føyd til sine egne initialer?

Slik er det med historie, det er ikke like lett å vite hva som er rett og hva som virkelig har hendt. Men ett er i hvert fall sikkert, hadde ikke John Føreland selv vært med på å sette opp ny værfløy og fortalt oss den riktige historien om den fløyen vi nå kan se, så hadde vel det festet seg at den var fra den gamle kirken.

LAI

(PS: legg merke til hvor flott den er neste gang du er ved kirken!)

kristoffer