ÅRSSKRIFT 2004 – HOMSTEANVISA

ÅRSSKRIFT 2004 – HOMSTEANVISA

Lærer Gunnar Grosås var innflytter til Homstean, men skal vi dømme etter innholdet i denne visa som han skrev, måtte han ha fått godt kjennskap til denne delen av Øvrebø.

Gunnar Grosås:

Homsteanvisa

Mel.: Oh, my darling Clementine

1:      I fra Homstean til Homme, videre til Røyseland, ikke lenger kan du

komme, for å bo på Homstean

–                     for på Homstean der bor vi, under Vehustoppens ly, der har alle

hver sin bolig, og av bygda er vi kry.

2:      Her i bygda det nok lever både rik og fattigkar, men en homsdøl han

bestreber ikke vise det han har

–                     for en homsdøl, han er allmenn, ikke fattig eller rik. Slettebrotan

eller Slummen, alle lever i forlik.

3:      I en storby må du løpe hele dagen det du kan, for å få det du skal kjøpe,

ikke slik på Homstean

–                     for hos O.S. får du drensrør, underbukser og farin, fiskesnøre,

meierismør, oljebeis og medisin.

4:      Her i bygda har vi ikke industri med røyk og støy. Vi kan heller hvile

blikket på en eng med nyslått høy

–                     for på Homstean er lufta fri for støv og SO2. Men fra bekken

kjennes dufta, og den lukta er fra do.

5:      Om vi ikke har fabrikker, har vi tre forsamlingshus, for å etterkomme

skikker i fra salmesang til blues

–                     for det kan ei blandes sammen, hver må følge tradisjon. For vi

sier ja og amen, alle støtter sin misjon.

6:      Når så høstens regnskyll kommer, bygdas Nilen flommer opp. Vi har

glemt den varme sommer, vannet står ved grunnmurs topp

–                     lyset går og allting klikker, kjelleren er full av vann, men en

homsdøl ei seg rikker, bare lenser det han kan.

7:      Når vi møter vinterkulden, og det lesser ned med snø, ønsker vi at

denne bygda ikke lå i Øvrebø

–                     men når kvikksølvet det stiger, og vi drar til Topstadvann,

da ei drømmer mere higer etter sydens varme land.

8:      ”/”Her fra stedet ei vi flytter. Vi vil være i vår bygd. Vi skal bo i

samme huset, når vi har fått folketrygd:”/”

                                                         *********

kristoffer