ÅRSSKRIFT 2003 – FURUNESET

ÅRSSKRIFT 2003 – FURUNESET

Historielaget har et medlem i Kongsberg som heter Leif Fjellin. Jeg har ofte undret meg på hvorfor han er medlem, og fikk for noen år siden greie på at han var en av eierne av bruket Furuneset på Greibesland. Han tilbød seg også å gi historielaget en såmaskin, som hans far hadde hatt, til historielagets samlinger. Vi dro bort til Furuneset for ,å se på maskinen og traff hans bror Kjell og fikk en hyggelig prat med han og hans familie. Naturlig nok kom han inn på hvordan de hadde blitt eiere av Furuneset, og fikk da forhistorien som du kan lese her.

Furuneset

ble skilt ut fra gården Aarvoll (b.nr. 9) i 1881. Aarvoll hadde vært en husmannsplass fram til 1862 under Haugen (br. nr. 8). Første selveier av Aarvoll og Furuneset var Olav Olson Greipesland (kalte seg også Ole Olsen ifølge diverse utskiftningspapirer). Han eide Aarvoll og Furuneset fram til 1881. Da solgte han Aarvoll til Anders Sørensen Ilebekk (vår oldefar), og beholdt Furuneset selv. Ole Olsen bygde hus i Furuneset (se bilde som ble tatt i 1957) og flyttet hit med kona Berte Jensdotter. De fikk 9 barn hvorav 3 utvandret til USA.

Anders Sørensen Ilebekk, gift med Elen Marie, født Larsdotter (våre oldeforeldre), kjøpte gården i 1907. Elen og Anders (se forsidebildet) hadde 5 barn.Olav Aarvoll (yngste sønn av Elen og Anders) overtok gården etter sin fars død i 1928, men jeg kjenner ikke overtakeslesåret. Olav var ugift.Hjalmar Johansen (vår far), gift med Hulda Marie født Røsland, kjøpte gården i 1957 etter Olav Aarvoll som det året forulykket i Knutebekken. Vår far rev de gamle husene (bildet ovenfor), noe min bror og jeg var med på og bygde nye hus på gården. Hulda og Hjalmar fikk to sønner, Kjell og Leif som tok etternavnet Fjellin.Kjell og Leif Fjellin kjøpte gården etter sin far i 1974, men han beholdt bruksretten fram til sin død i 1990.

Kjell gift med Unni født Rønning (2. ekteskap)

Leif gift med Barbro født Nyhuus.

Kjell har to døtre, Nina og Lene (1. ekteskap).

Barbro og Leif har to sønner, Roger og Leif Petter.

 Leif forteller videre om hvordan selve overtakelsen av Furuneset skjedde:

Vår far overtok altså Furuneset i 1957. Våre foreldre bodde da i Brooklyn, USA, og min bror seilte til sjøs, så jeg ble sendt ned til Greibesland for å se på ”herligheten” min far hadde kjøpt usett. Men han hadde jo sett stedet mange ganger tidligere. Siste gangen han var på Greibesland før kjøpet av Furuneset var i 1952, så han hadde ikke sett stedet på 5 år da han kjøpte det. Nok om det, jeg var 22 år da jeg ble sendt ned for å se på ”herligheten”, det var i pinsa 1957 husker jeg. Jeg hadde med meg Lars Aarvoll ( min farmors bror), og vi gikk opp grensene for skogen som tilhørte Furuneset. Det er litt rart å tenke på at jeg, og min bror, skulle bli eiere av denne skogen, for det var ikke i mine tanker den gangen Lars og jeg gikk der i 1957.

Familien Fjellin er trofaste brukere av eiendommen (se bildet under), selv om de bor et stykke unna. Hver sommer er de faste besøkende og har god kontakt med folk på Greibesland. Elgjakta om høsten forsto vi var et av de store høydepunktene for brødrene Kjell og Leif.

Neden for ser du bilde av såmaskinen som historielaget fikk. Den har visstnok en forhistorie på gårdene på Greibesland før Hjalmar Johansen overtok den. (Maskinene er lagret på prestegården.)

Bildene som er beskrevet ovenfor kan du finne i Bildearkivet på side 118 og 119.

kristoffer