ÅRSSKRIFT 2010 – Skattelikning for Øvrebø 1935 -35

ÅRSSKRIFT 2010 – Skattelikning for Øvrebø 1935 -35

Det er stadig i 2010 diskusjon om skattelikninger skal offentliggjøres – i 1936 ser det ut til å ha vært helt vanlig:

Dette er dei som betaler mest kommune og statsskatt (Eigedom, inntekt, kommune- og statsskatt): Henrik Reiersdal: 125000 – 7900 – 1311 – 384 Anders Skarpengland: 57000 – 6700 – 1303 – 228 Øvrebø & Hægeland sparebank: 169600 – 6484 – 923 Thv. Haugenes: 15400 – 4393 – 777 – 104 O. S. Ilebekk: 15000 – 4600 – 692 – 68 T. Håverstad: 1000 – 4660 – 690 – 57 O. P. Fivelstad: 35000 – 4700 – 664 – 82 Aase Engeland: 68000 – 2604 – 663 – 85 T. Mindrebø: 21000 – 4000 – 646 – 76 Søren O. Loland: 9000 – 4035 – 535 – 39 Albert Skarpengland: 78000 – 3000 – 499 – 93 Olav Løvsland: 10000 – 3700 – 480 – 42 Gunhild Loland: 2000 – 3087 – 480 – 55 Torvald Vehus: 14300 – 2886 – 463 – 41 Torjus Horrisland: 35000 – 2300 – 422 – 39 Osulf Haaverstad: 10000 – 2730 – 410 – 37 Sigurd Bjorli: 0 – 2620 – 396 – 44 Olav Skarpengland: 38000 – 2700 – 375 – 17 Henrik Sangesland: 26700 – 1759 – 348 – 11 Gunnar E. Due: 34900 – 1151 – 347 – 0 A. S. Hægeland: 28000 – 1513 – 300 – 12 Sverre Skarpengland: 7300 – 1900 – 296 – 0 Trygve Foss: 20000 – 1781 – 287 – 8 Gunder Iveland: 39000 – 1500 – 285 – 18 Sverre P. Ilebekk: 1700 – 1908 – 275 – 0

I år er det 70 år siden  2. verdenskrig begynte

Som et lite minne gjengir vi her deler av et brev fra en familie på Homstean som forteller litt om hvilke forandringer det hadde blitt i det daglige liv.

…………. den 17/7 – 1940 Kjære dere alle tre i Granli. Tusen tak for brevet som vi fik fra dere. Det var godt der var kommen vel hjem i jen. Det er underlige tider vi lever nu i. Vide vorden det blir til slut om det kan bli Tyskland som kommer til at vinde. Her er mange Tyskere i Øvrebø nu. Bedehuset er uptat, i skolehuset bor di ogsaa. Heime i ……… bor de ogsaa. Der er 3 i den ene stua. 1 underoffiser, og 2 soldatter. Det første laa der 2 ute i skaalen i uthusan. Dei stelte hestan som di har her, men nu ligger de vist på Bedehuset, saa gaar de her uppe om dagene og styller hestene. Vi har 4 hester som staar under løane. 4 staar der borte med Lyngmoen i bua. 6 gaar øst i skogen. ………….

Lars