ÅRSSKRIFT 2001 – BJØRNSTJERNE BJØRNSON

ÅRSSKRIFT 2001 – BJØRNSTJERNE BJØRNSON

Selveste Bjørnstjerne Bjørnson har besøkt Øvrebø prestegård!

Bjørnstjerne Bjørnson

besøker

Øvrebø Prestegård

På markedsdagen i prestegården tidligere i høst, holdt Jostein Andreassen fra Søgne et interessant foredrag om Bjørnstjerne Bjørnsons og hans besøk på gården. Forhistorien var at Bjørnson var på vei opp Setesdalen for å treffe bøndene i dalen og få inspirasjon fra dem. Det ble visst så som så med inspirasjonen, for han forteller siden at han aldri hadde sett så mange fulle folk som lå med nasa i været som der i dalen, så det var lite kultur å finne. I tillegg hadde han antakelig blitt kraftig forkjølt, og visste at moren var på besøk på Øvrebø prestegård. Hovedgrunnen til det var at presten Søegaard hadde omkommet i en kjøreulykke med hest. Mor til Bjørnson var prestefrue i Søgne og venn med prestefolket i Øvrebø, og var derfor en tid hos presteenka for å være til støtte og trøst i en vanskelig tid. Bjørnstjerne har nok derfor tatt turen innom Øvrebø prestegård og ble kanskje liggende en stund der. Etter besøket skrev han et brev til fru Søegaard som vi har vært så heldige å få  ordlyden på og gjengir nedenfor:

Til

Fru Søegaard, Øvrebø prestegård.

 Så meget må jeg takke Dem, kjære frue, for lånet av hest og kariol som jeg benyttede et skifte lengere, thi nød bryter love. Opholdet på prestegården med den stille, dempede tone av sorg og minnet om Dem, kjære frue, og om Deres børn har gjort mig uendelig godt, er ret en kjær fjellerindring, dypt og forunderlig manende. Et utbytte til har turen bragt mig, nemlig at jeg er kommet bort fra bondelivet med alt som dertil hører. En barberkniv som jeg glemte i det værelse, jeg hadde den ære å bebo, bedes sendt med Kristensen.

 Med vennlig hilsen

 Deres ærbødige

Bjørnstjerne Bjørnson

kristoffer