ÅRSSKRIFT 1998 – om landbruks-samvirke og forretninger i Øvrebø

ÅRSSKRIFT 1998 – om landbruks-samvirke og forretninger i Øvrebø

LITT OM ENN NOKSÅ MANGELFULLT, FRA DEN NÆRE FORTID, OM LANDBRUKS- SAMVIRKE OG FORRETNINGER I ØVREBØ

ØVREBØ MEIERI:  Det første meieriet i Øvrebø ble sannsynligvis startet 6. juni 1896, og da som et smør-meieri. Det fikk navnet Øvrebø Meieri, og holdt til på Mylla i Øvrebø, (på Skarpengland), I nyere tid ble benevnte som «Den gamle landhandelen». Huset (meieriet) ble oppført i 1895 og var ca 100 m2. Det ble organisert som et aksjeselskap, med kr. 10,- pr. Aksje. Kr. 2,- skulle innbetales ved konstituering av selskapet, resten med 50 øre pr mnd. For aksjekapitalen skulle oppføres hus og kjøpes maskiner, utstyr og inventar. Når meieriet ble gjeldfritt skulle det utbetales 4% aksjeutbytte. På bestyrelses-møtet den 9. Januar 1897 ble valgt. Albert Skarpengland, formann, Anders S. Engesland, nestformann, og videre Anders H. Lie, Søren Øvrebø og A.G.Sandrib som styremedlemmer. Lovene ble utarbeidet av meieriassistent S. Østre. Den første tidenfungerte Anders Hansen Birkaas som bestyrer mot en rimelig godtgjørelse, deretter ble Torjus Horrisland ansatt som bestyrer. En kort tid, fra 10. August 1897 til 1. Mai 1898, var Johanne Bø, fra Øyer st i Gudbrandsdalen, ansatt som meierisektoren, med kr 30,- i lønn pr mnd, samt fritt husrom, brenne, lys og meieriprodukter. Sommeren 1897 ble det påkostet kr. 5000,- og vedtatt innlagt telefon. I 1898 ble det vedtatt å opprette handelssamlag i forbindelse med meieridriften og navnet ble endret til

Øvrebø Meieri og Handelssamlag. Samme året fikk Ole Kristensen Grindland melketransporten fra Grindland. 27. August 1900 ble det laget «en trådledning» for å frakte melk fra Lie til Skolandsmyra og fra Sandrib til hovedvegen. Den 10. September 1900 ble John Olsen Skuland ansatt som handelsbetjent og kasserer, senere, i 1903, overtok John Jensen Robstad og deretter Ole Knudsen Heggland. I samme året,1900, den 1. Mars, var det kommet et meieri på Homstean under navnet «Samhold Meieri», og allerede den 11. Februar 1903 var det fra «Samhold Meieri» kommet forespørsel om sammenslutning. Protokollen fra Øvrebø Meieri og Handelssamlag av 21. Mars 1908 leser vi: «Da meieriets maskiner er slitte og delvis i stykker, ble det enstemmig besluttet å opphøre med meieridriften. Bygningene beholdes i 15 år med kr. 10,- i leie Pr år. Det innredes butikk og kontor. I «skummeværelset». Merkeleverandører gikk fra det tidspunkt over til «Samhold Meieri». Formuen pr 31. Desember 1909 var kr. 7378,61. Fra 1. Januar 1912 var Anstein T. Lie handelsbetyrer med en lønn på kr. 900,- pr år. Det samme året ble eiendommen kjøpt av Albert Skarpengland. Den 14. Mars 1914 overtok Albert Skarpengland alle aksjene for kr. 50,-pr aksje og «Øvrebø Meieri og Handelssamlag A/S» var dermed oppløst. Ved oppløsningen var den årlige omsetning ca kr. 34000,-. Fra dette tidspunkt er det vel en kan regne med at den nåværende «Øvrebø Landhandel» begynte.

N…s-Otto

Lars