ÅRSSKRIFT 1998 – N…sO..o: Landbrukssamvirke og forretninger i Øvrebø – del 2

ÅRSSKRIFT 1998 – N…sO..o: Landbrukssamvirke og forretninger i Øvrebø…

AS Øvrebø Forbruksforening: drev sin virksomhet på grdsnr. 6, bruksnr. 16 (Dvs. Sandtveit´s hus nord for O.S. Ilebekk) Nils A. Føreland, svigerfar til Karl G. Skogstad, drev fra 1870-årene, landhandel en tid i dette huset. Han døde i 1896. Eiendommen gitt i 1897 til A/S Øvrebø Forbruksforening.

Gamle protokoller forteller at den 29. September 1897 på Iglebæk skole, ble holdt et nytt møte, med tallrikt frammøte av folk som hadde tegnet aksjer, og som enstemmig besluttet: «Det opprettes en Forbruksforening for Øvrebø Sogn, den søkes igangsatt fra 1898.»

Det første styret bestod av: Lars Røyneland, formann, Ole Gundersen Homme, nestformann, Søren A. Iglebæk, Søren K. Iglebæk, Anders J. Greibesland. Varamedlemmer var: Anders O. Stallemo, Søren E. Wehus og Gunder M. Stølen.

Den 7. desember samme året (1897), ble det avholdt styremøte (bestyrelsesmøte) på Rollestad, det var vel her formannen, Lars Røyneland, bodde. Møtet ansatte Bernt Johan Sørensen Ilebekk som handelsbestyrer. Det ble vedtatt instruks for handelsbestyreren i 7 punkter. Åpningstiden ble fastsatt til: fra kl. O8.00 til 20.00. Fra1. April til 31. Oktober skulle åpningstiden være fra. kl. 07.00 til 21.00 Lars A. Iglebæk var den første «kjøreren» fra forbrugsforeningen. Godtgjørelsen var 57 øre pr. 100 kg fra byen til Homstean og samme for Homstean til byen. Kjøringen med varer til og fra byen, var ofte en sak som skapte både interesse og diskusjon. Det sto om pris og fortjeneste.

Allerede den 22. Mars 1898 nevnes det om tomt til oppførelse av smør-meieri. Den 3. Juni 1899 var det fellesmøte med styret i forbrugsforeningen og meieriet på Homstean angående tomt. Det er nevnt kr. 10,- i årlig leie.

Lars