ÅRSSKRIFT 1997 – FLERE DIALEKTORD

ÅRSSKRIFT 1997 – FLERE DIALEKTORD

Melka va rennings -melka var halvsur

blånne – sur melk med vann i

tofjøl – vaskebrett

håballen – tida mellom vår- og høstonna

gadhol – knapphull

bøst – voldsomt

lekkeblome – løvetann

skjereblome – natt og dag

tele i jora  frossen jord

klagen – frossen jord

suvl – pålegg

gron – brød, flatbrød

kalvedans – pudding laget av råmelk

råmelk – kumelk rett etter kalving

ruelse – blanding av mel, melk og egg

steig, flåd og ruelse – omtrent det samme som omelett

bage spannane – vaske, riste melkespannene i kokende vann

la konn – kjøre inn og lagre tørt korn

breie  – spre nyslått høy

kverle – rake sammen nyslått høy i lange rader

libbe – sau

legge på – fø opp, for eksempel en kalv

syssen – slik, sånn

ste sæ – ta teneste, få arbeid en plass

sånnen – slik, således

i jår – i går

jårmåra – i går morges

drog – lav slede til å kjøre tømmer/stein på

drog – vanskelig kjerring

sjøre – trebrett med lang skaft, brukt for å skyve gjødsla ned i gjødselkjelleren

sjøre – skyve gjødsla fra gjødselrenna og ned i gjødselkjelleren

forsæde (fosæde) – lang trebenk

troda – trett, utslitt

kulse – fryse

Lars