ÅRSSKRIFT 2012 – Styret i Øvrebø Historielag 2012

ÅRSSKRIFT 2012 – Styret i Øvrebø Historielag 2012

Kasserer: Lars Asbjørn Ilebekk, sekretær: Grete Marie Ilebekk, styremedlem: Arnhild Bårdsen, styremedlem: Kjell N. Koland, styremedlem: Odd Erling Aurebekk, varamedlem: Helge Skuland, varamedlem: Ole Trygve Almedal, kontakt til styret i Prestegården: Grete Marie Ilebekk, ansvarlig for Årsskriftet: Lars A. Ilebekk, ansvarlig for hjemmeside på Internett: Olav Upsahl og Lars A. Ilebekk, innsamling og opptak av film, video, bilder: Olav Upsahl og Helge Skuland, revisor: Torgeir Ilebekk

Lars