ÅRSSKRIFT 2012: Skattytere i Øvrebø

ÅRSSKRIFT 2012: Skattytere i Øvrebø

A.T. 5. august 1952: Vi gjør oss ikke bedre enn vi er og kikker litt på noe som mange mener er privatliv, da som nå – det er ganske stor forskjell på nivået den gang og nå:

Dei største skattytarane i Øvrebø i 1952: (Tala er formue, innkome, kommuneskatt, statsskatt) Radiotelegrafist Th. Messel 0 21.000 3.423 1.508 Bonde og lærar Thorvald Haugenes 98.000 15.000 2.535 1.680 Bonde Olav Skarpengland 16.500 11.500 1.513 1.631 Landhandler Anders Skarpengland 99.000 12.200 2.033 686 Bonde Torje Håverstad 71.000 12.700 2.080 564 Inspektør Karl Skogstad 58.000 10.300 1.857 435 Bonde Inga Engeland 126.000 7.200 1.542 727 Bonde Ivar Årvoll 104.000 8.200 1.612 616 Bonde Oskar Åsen 14.000 12.200 1.892 213 Lærer Torkjel Mindrebø 42.000 9.600 1.584 498 Bonde Martinius Sangesland 48.000 8.600 1.612 445 Bonde Gunnar Homme 26.000 9.100 1.618 414 Bonde Gunvald Ilebekk 29.000 8.700 1.552 395 Lensmann Trygve Bjerland 38.000 10.900 1.602 330 Bygn.arbeider Lars Sangesland 2.500 9.900 1.617 265 Lærerinne Gunhild Loland 0 8.400 1.427 441 Landhandler Olav Lian 13.900 8.000 1.413 398 Bonde Bjørgulv Røyseland 41.000 7.600 1.407 342 Postsjåfør Olav Løvås 22.000 8.500 1.438 237 Lærer Konrad Koland 0 8.900 1.425 203 Maler Willy Westberg 0 10.400 1.427 99 Landhandler O.S.Ilebekk 43.000 7.500 1.246 231

A.T. 8. august 1952: Og så et historisk tilbakeblikk som kan se nokså uvirkelig ut for oss i dag, og som ikke bare gjaldt for Øvrebø, men for et helt land i en tung etterkrigstid.

Kjøreløyve for 37 personbilar til Agderfylka denne venda – 26 vogner til Vest-Agder og 11 til Aust-Agder. Samla for heile landet 1000 bilar. Etter det A.T. får vita hjå bilsakkyndige i Kristiansand politidistrikt er det nå kvoten for personbilar for slutten av dette året, skrive ut kjøpeløyve for 18 vogner til utdeling millom kjøparar her. Til Mandal er det kome 4 vogner. Det har meldt seg 200 kjøparar i desse distrikta, så det vert ikkje lite hovudbry å finne fram til sei som sto for tur til å få ny vogn denne venda …. Lastebilar frå europeiske fabrikkar er frie nå, men bilsakkyndige seier det er lite sal av dei nå. Det einaste ein bit merke i er at det er mange som skiftar til dieseldrevne bilar. Utlogene vert rimelegare då.

I Øvrebø har det vært stor tilflytting av folk fra Setesdal, og som vi ser av annonsen nedenfor har de samlet seg til stevne om sommeren. (A.T. 13. august 1952)

ØVREBØ – Setesdalsstemne på Ilebekk hjå Bjørgulv Røyseland, sundag 17. august kl. 10.30 og 14.30. Forstander G. O. Rike, Eivind Berg og kanskje Lars Berg. Bil går frå Homstean om Loland, Reiersdal, Tjomsås, Dynestøl og Greibesland. Ta med mat og kopp. Kollekt til Bjørnegård. Alle velkomne!

Lars